نمونه برنامه ها

برنامه اندروید درمان جوش و سلامت پوست

برنامه اندروید درمان جوش و سلامت پوست

برنامه اندروید درمان جوش و سلامت پوست دارای 73 راه درمان بیماریهای پوستی میباشد .موضوعات برنامه اندروید درمان جوش و سلامت پوست :* انواع …

برنامه اندروید تفسیر آزمایشات رادیولوژی

برنامه اندروید تفسیر آزمایشات رادیولوژی

برنامه اندروید تفسیر آزمایشات رادیولوژی فقط جنبه ی آموزشی دارد و سعی شده اطلاعات شما دوستان عزیز را نسبت به بدن خود افزایش دهد .و دارای 165 تصویر …

برنامه اندروید مرجع دعاها

برنامه اندروید مرجع دعاها

برنامه ی اندروید مرجع دعاها ، مجموعه ای از دعا ها از کتب و سایت های معتبر میباشد . ما این دعاها را جمع آوری نمودیم تا دسترسی به انواع دعاها به سهولت …

مرجع گیاهان آپارتمانی

مرجع گیاهان آپارتمانی

برنامه مرجع گیاهان آپارتمانی مرجعی کامل از گیاهان آپارتمانی میباشد .در این برنامه سعی شده است که ابتدا گیاه آپارتمانی را در جدولی بصورت مختصر …